Disclaimer

Disclaimer voor Galleryblossom

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Galleryblossom, zoals deze beschikbaar is gesteld door de ontwikkelaars. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom De informatie op deze website mag niet gekopieerd of verspreidt worden. Noch mag de informatie op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Galleryblossom.

Onze producten worden met de grootste zorg samengesteld en verzonden.

Mocht er schade onderweg ontstaan dan is dat voor de risico van de koper.

Bestelde en op maat gemaakte producten, zijn persoonlijk en smaak gebonden, zij kunnen en mogen niet geretourneerd worden.

Galleryblossom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Galleryblossom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op plaatsen waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Translate ยป